Kyrkor

Söderledskyrkan, Farsta

Söderledskyrkan i rött tegel invigdes 1960 och är en nutida klassiker. Artifon anlitades för att projekterade ny högkvalitatativ ljudanläggning för tal och musik.

Växjö Domkyrka

Artifon anlitades för ta fram förfrågningsunderlag för ny ljud- och bildanläggning. Bilden visar den akustiska 3D-modellen i beräkningsprogrammet CATT som användes för att säkra tydligt ljud i det klangfulla kyrkorummet.

Livereds kapell, Kållered, Göteborg

Artifon anlitades för att projektera akustik och AV-system för en ceremonibyggnad i Kållered. Huset används för begravningsceremonier för flera olika religioner och är därför flexibel i sin möblering och användning. Utmaningen var att skapa en harmonisk rumsakustik, som kan förändras och anpassas efter de olika behoven. Akustiken kan varieras med absorberande spolgardiner som sitter visuellt dolda bakom en akustiskt transparent väv av fanerlattor. För att säkra denna ovanliga lösning gjordes mätningar av akustisk transmission på en provvägg och beräkningar i programmet CATT.

Visby Domkyrka

Artifon har för Visby domkyrka projekterat och besiktigat nya ljudanläggningar med höga krav på taluppfattbarhet. I Visby blev lösningen elektroniskt riktbara högtalare, vilka möjliggjorde tydligt ljud trots att efterklangstiden i kyrkan är mycket lång.

»Jag är mycket nöjd. Nu har vi äntligen fått mycket bra ljud i kyrkan, utan rundgång.»
Fastighetschef Mats Ahlkvis

Lunds Domkyrka

Artifon har för Lunds Domkyrka projekterat och besiktigat ny ljudanläggning med höga krav på taluppfattbarhet. Lösningen med noggrannt injusterade elektroniskt riktbara högtalare möjliggjorde tydligt ljud trots lång efterklangstid.