Synchresis

Synchresis är det begrepp som filmljudsteoretikern Michel Chion skapade för att beskriva det audiovisuella, perceptuella tillstånd som uppstår när hjärnan inte längre bearbetar intrycken från syn och hörsel separat, utan som en helhet.
När detta händer, kan vi också bearbeta ett större flöde av information.
Vi tycker att det är ett begrepp som beskriver vår filosofi inom AV-teknik och akustik. Att sudda ut gränserna mellan vad vi hör och vad vi ser. Att låta informationen flöda fritt.
Som en helhet.

När ljud blir konst

Kvalitet är honnörsord hos Artifon – ett konsultföretag inom akustik och AV-teknik.

Vår specialitet är hus för musik och tal. Flera av oss är både akustiker och musiker; en unik kombination av kunskap som vi tar med oss i alla våra projekt. Vi erbjuder dig rådgivning från första formuleringen av din vision, till sista kontrollen av resultatet.

Artifon är en helhetslösning för dig som vill att ljud ska låta som det ska.

Nyheter

Arvikas nya högstadieskola

Detaljprojektering och byggnation av Arvikas nya högstadieskola är i full gång. Artifon har projekterat både akustik och AV-teknik.
Följ bygget live här -->
(mars 2020)

Nya Handelshögskolan, Göteborg

AV-projektering av nya Handelshögskolan i Göteborg i samarbete med AIX-arkitekter (GU:s programarkitekter). I projektet ingår bland annat flera mycket stora hörsalar, ALC, mötesrum och studieytor. Byggherre är Akademiska Hus.
Bildkälla: Johannes Norlander Arkitektur + Arup
(mars 2020)

Nationalteatern, Oslo

Artifon har i hård internationell konkurrens blivit tilldelat uppdraget som konsult för elektroakustik då Norges främsta teater ska totalrenoveras. Nationalteatern öppnade 1899 och är samtida med Kungliga Operan i Stockholm (där Artifon också är engagerade i renoveringen) som invigdes året före. Just nu slutförs Skissefasen (programskede).
(mars 2020)