När ljud blir konst

Kvalitet är honnörsord hos Artifon – ett konsultföretag inom akustik och AV-teknik, scenljus och scenteknik.

Vår specialitet är hus för scenkonst. Flera av oss är både akustiker och musiker; en unik kombination av kunskap som vi tar med oss i alla våra projekt. Vi erbjuder dig rådgivning från första formuleringen av din vision, till sista kontrollen av resultatet.

Artifon är en helhetslösning för dig som vill att ljud ska låta som det ska.

Nyheter

Artifon flyttar till nya större kontorslokaler

Artifon utvidgar verksamheten och flyttar till nya större kontorslokaler inom samma fastighet i centrala Göteborg. Vi håller nu på att iordningställa med nya arbetsrum och mötesrum. Ny adress är Nils Ericsonsgatan 25, 411 03 Göteborg.
(nov 2020)

Ny aula vid Fellingsbros folkhögskola

Fellingsbros folkhögskola ska bland annat bygga ut med ny större flexibel aula för föreläsningar men aulan ska även ge möjlighet för teater- och musikframförande. Dessutom ingår musikrum och klassrum.
Artifon projekterar akustik, AV-teknik, scenljus och scenteknik.
Bildkälla: www.fellingsbro.fhsk.se
(nov 2020)

Nationalteatern, Oslo

Artifon har i hård internationell konkurrens blivit tilldelat uppdraget som konsult för elektroakustik då Norges främsta teater ska totalrenoveras. Nationalteatern öppnade 1899 och är samtida med Kungliga Operan i Stockholm (där Artifon också är engagerade i renoveringen) som invigdes året före. Just nu slutförs Forprosjektfasen.
(mars 2020)