När ljud blir konst

Kvalitet är honnörsord hos Artifon – ett konsultföretag inom akustik och AV-teknik, scenljus och scenteknik.

Vår specialitet är hus för scenkonst. Flera av oss är både akustiker och musiker; en unik kombination av kunskap som vi tar med oss i alla våra projekt. Vi erbjuder dig rådgivning från första formuleringen av din vision, till sista kontrollen av resultatet.

Artifon är en helhetslösning för dig som vill att ljud ska låta som det ska.

Nyheter

Artifon söker akustiker

Vi söker en ny akustiker som vill vara med på vår tillväxtresa. Vi söker dig som är civilingenjör med masterutbildning i akustik och har några års erfarenhet som konsult. Om du vill ta nästa steg i i karriären med utmanande projekt inom hus för scenkonst där akustiken är avgörande så är detta jobbet för dig. Läs mer

(juni 2021)

Mikael Strömberg ny medarbetare

Vi är glada att kunna stärka vår organisation och satsa framåt inom AV, trots pandemi, genom rekryteringen av Mikael Strömberg. Mikael har mångårig erfarenhet inom AV och har arbetat med medicinsk bildhantering och som projektledare på flera AV-installationsföretag där han genomfört många projekt där Artifon gjort underlagen. Bl.a. många teatrar.
(april 2021)

Nya Konst

Artifon har i hård konkurrens tecknat ramavtal inom rumsakustik och studioakustik med Göteborgs Universitet. I en förnyad konkurrensutsättning har vi fått uppdraget med Nya Konst. I Nya konst kommer Högskolan för Scen och Musik, konsthögskolan Valand och Högskolan för Design och konsthantverk (HDK) samlokaliseras. Delar av Artisten byggs om och delar rivs och ersätts med två nya huskroppar. (Bild Tham&Vidergård arkitekter)
(april 2021))

Nytt produktionscentrum för Göteborgs teatrar

Artifon har anlitats som akustiker för projekteringen av två nya stora repetitionslokaler intill GöteborsgOperans magasin på Hisingen. Lokalerna innebär att stads- och regionfinansierade scenkonsthus i Göteborg kan samnyttja resurser. Fler repetitionslokaler frigör mer värdefull scentid i teatrarnas moderhus. En av lokalerna är även tänkt för föreställningar med publik. Bygget pågår (se bild).
(mars 2021)

Artifon flyttar till nya större kontorslokaler

Artifon utvidgar verksamheten och flyttar till nya större kontorslokaler inom samma fastighet i centrala Göteborg. Vi håller nu på att iordningställa med nya arbetsrum och mötesrum. Ny adress är Nils Ericsonsgatan 25, 411 03 Göteborg.
(nov 2020)

Nationalteatern, Oslo

Artifon har i hård internationell konkurrens blivit tilldelat uppdraget som konsult för elektroakustik då Norges främsta teater ska totalrenoveras. Nationalteatern öppnade 1899 och är samtida med Kungliga Operan i Stockholm (där Artifon också är engagerade i renoveringen) som invigdes året före. Just nu slutförs Forprosjektfasen.
(mars 2020)