Vi erbjuder

Behovsanalys
Kundens visioner, förväntningar och mer konkreta behov i projektet utreds i vår behovs­analys. Arbetet kan inledningsvis innehålla kreativa möten för att senare utmynna i alltmer konkreta formuleringar om förväntningar, kvalitet, funktion och kostnader. Arbetet avslutas normalt med ett eller flera skriftliga dokument.
Projektering
Planeringen av en byggnad eller anläggning är en projekterings­process, oftast med konsulter, beställare, brukare och projekt­ledare. Arbetet indelas ofta i etapper, inom bygg kan det vara program-, system- och detaljskede. Vi arbetar aktivt och synligt i projekteringen, och lägger stor vikt vid att motivera och förklara våra tankar och lösningar. Vi har stor vana vid att projektera även mycket stora och komplexa byggnader och system.
Mätningar och besiktningar
Mätningar av akustik utförs enligt gällande standarder och av personal med stor akustisk kompetens. Dessutom infor­merar vi och hjälper kunden i den viktiga bedömningen av resultaten. I besiktningar arbetar vi metodiskt och opartiskt, samtidigt som vi har en informell och lättbegriplig attityd.
Utbildning
Vi arbetar regelbundet som utbildare i akustik för orkestrar, artister, arkitekter, verksamhets­ledare och andra som behöver mer kunskap inom ljudområdet. I våra utbildningar försöker vi anpassa oss till deltagarnas bakgrund och kunskapsnivå. Vi arbetar informellt och uppmuntrar dialog inom området - då lär vi oss också mer själva.