Elektroakustik

Elektroakustik behandlar omvandlingen av ljud till och från elektriska eller optiska signaler. I vårt arbete handlar det om design av ljudanläggnngar med mikrofoner, högtalare, processorer, ljudmixers etc. Vi genomför även budgetkalkyler för ljudanläggningar och efterklangsssystem i tidiga projekteringsskeden.

Inom elektroakustiken finns ett stort antal objektiva beskrivare av ljudöverföringen, bl a frekvensgång, brusnivåer och distorsion. Kopplingen till rumsakustiken är stark och ett flertal parametrar är gemensamt tillämpbara, bl a taltydlighet och direktivitet. Ljudupplevelsen är också här ofta subjektiv på ett sätt som inte enkelt kan beskrivas i objektiva parametrar. Artifon har kunskap och erfarenhet av att designa helheten - allt från det traditionellt elektriska till det akustiska. Vi använder och utvecklar den senaste tekniken som exempelvis källorienterad ljudförstärkning, digital distribution i elektriska och fiberoptiska nät, elektroniska efterklangssystem etc.
Läs mer om källorienterad ljudförstärkning i artiklar publicerade i ProScen av Alf Berntson: