Publikationer

Referensbroschyrer

Pressmeddelande

Artifon vinner uppdrag för Nationalteatern i Oslo
Inför invigningen av Malmö Live Konserthus (aug 2015)
Inför nyinvigning av Folkteatern i Göteborg (mars 2010).
Om vårt arbete med operan i Oslo inför invigningen (april 2008).

Artiklar

Artikel om 3D-ljud i norska Scenemagasinet nr 6 2019 (på Norska)
Artikel i ProScen (nr 1/2 2019) om 3D-ljud för scen (del 1 av 2).
Artikel i Monitor januari 2016 om Malmö Live.
Konferensbidrag om vårt inledande arbete med analys av akustiken i Göteborgs Konserthus. Auditorium Acoustics Paris 2015.
Artikel i Auditoria 2016 om vårt arbete med konserthuset Malmö Live.
Artikel i Bygg&Teknik nr 3 2012 om vårt arbete med Clarion Hotel Post i Göteborg (2012).
Artikeln "Hidden treasures" i Auditoria handlar om källorienterad ljudförstärkning och vikten av god akustik för artisterna (2011).
Artikel publicerad på konferensen Baltic-Nordic Acoustic Meeting i Bergen (2010).
Artikel i ProScen om vårt arbete med akustik och AV för om- och tillbyggnation av Folkteatern i Göteborg (2010).
I vår unika forskningsstudie uppmättes orkestermusikers ljuddos under en vecka. Artikeln i ProScen beskriver resultaten (2009).
Artikel i tidskriften Studio om porösa absorbenter (2009).
Artikel i tidskriften Studio om ett studiobygge (2009).
Artikel publicerad på konferensen Auditorium Acoustics i Oslo (2008).
Artikel i ProScen om hörselrisker med enhöriga headsets (2008).
Artikel i Acta Acustica 2007.
Artikel presenterad på International Symposium on Room Acoustics i Sevilla (2007).
Artikel presenterad på Baltic-Nordic Acoustics Meeting (2006).
Affisch om forskningsprojektet "God ljudmiljö på musikklubb" (2006).
Artiklar om källorienterad ljudförstärkning i ProScen (2003).
Konferensbidrag Comparisons between ray-tracing and reality - International Conforence on Acoustics ICA15 1995
Atrikel publicerad på ICA nr 12 (1986).
Preferred distance to a wall behind talkers (1986).
Rumsakustik kvalitet bedömd av talare.
Talking comfort in Auditoria (1986).

Pressklipp

Artikel om Artifons process för att ta in ny delägare. Läs mer på BRG:s hemsida.(2018)

Artikel i GöteborgsPosten 2016-09-14 om de nya stolarna i konserthuset.
Artikel om stolsbytet i Göteborgs konserthus i konsertmagasinet Podiet nr 4 2016.
»Mitt i en värld av ljud» - Intervju med Alf Berntson i Alingsås Tidning (2015).
Artiklen om korsalen på Kungliga Operan i Stockholm. Aktuella Byggen nr 4 (2009).
Tidskriften Älvstrand skrev en artikel om Rockverket. Älvstranden nr 4 (2009).
Artiklar om korsalen på Kungliga Operan i Stockholm. Symfoni nr 3 (2009).
Artikeln om Korsalen på Kungliga Operan i Stockholm. Byggnadsarbetaren nr 6 (2009).
Artikeln om akustik och ljudanläggningar i nya operahuset i Oslo. Sound & Communication (juni 2009).
Artikel om ljud- bild- och styranläggningarna i nya operahuset i Oslo. Audio Media (sep 2008)
Artikel i Lighting&Sound sep 2008 om operan i Oslo.

Inspelningar

Akustik i övningsrum

Inspelningen är gjord med små mikrofoner vid hörselgångens mynning på en trumpetare som spelar. Därför återges inspelning bäst genom lyssning i hörlurar.
Förklaringar till lyssningsexempel:
Room 1A: Större övningsrum utan absorbenter
Room 1B: Mindre övningsrum utan absorbenter
Room 2A: Större övningsrum med absorbenter
Room 2B: Mindre övningsrum med absorbenter