Noréns Folkteatern blir Sveriges modernaste teater

Bara fantasin sätter gräns för vad som kan framföras på Folkteatern i Göteborg när den nyinvigs på lördag. Artifon har designat akustiken och de toppmoderna ljud- och inspicientsystemen.

När Folkteatern i nyinvigdes med Lars Noréns Orestien den 13 mars, var det inte många som kände igen sig. Teatern har genomgått en fullständig förändring för att bli en modern teater, anpassad efter dagens behov av flexibla lösningar.

Stora salongen som tidigare var en fast ”tittskåpssalong” har nu blivit en så kallad black-box, som kan ställas om för flera olika scenbehov. Dessutom har foajén byggts om och en ny, mindre scen har byggts till.

-Det är en utmaning att åstadkomma bra akustik i så maximalt flexibla salonger som på Folkteatern, säger Alf Berntson, vd för Artifon. En flexibel scen ställer också större krav på anpassning av de tekniska lösningarna, då den ska fungera i en rad olika situationer. På en teater av idag måste skådespelarnas repetitioner kunna fortgå ostört, samtidigt som skolklasser är på studiebesök i lokalerna och en scen ”dukas” intill.Detta är möjligt att genomföra, men det ställer stora krav på ljudisoleringen som därför har varit en av Artifons viktiga insatser i skapandet av nya Folkteatern. Artifon har också tagit fram alla de tekniska lösningarna för exempelvis kallning, medlyssning från scenerna, intercom, ljudförstärkning, ljudinspelning samt inspicientstyrsystemet som är navet i föreställningstekniken.

»Jag såg en stor fördel i att ha en konsultfirma som både kan ljudteknik och ljudsystem, samtidigt som de var rumsakustiker. De har förmågan att tänka sig in i både slutresultatet i huset och de rent tekniska lösningarna för ljuddistribution. Vi är väldigt nöjda över att vi valde Artifon som konsult för Folkteatern.»

Stora scenen riggad för gatuteater. I fonden den hopskjutna teleskopgradängen. De stora plåtboxarna i taket är scenografi.