Föreläsningar och kurser

WorkSpace Sweden

Under forum på Älvsjömässan fick Artifon möjlighet att, tillsammans med White Arkitekter, medverka med seminariet ”Ett snyggt kontor räcker inte - maxa upplevelsen med fler sinnen”, där Julia Hoflund Engberg, senior lIghtdesigner på White talade tillsammans med vår akustiker Jonas Karlberg om ljud och ljus som en viktig del av arbetsmiljön på ett kontor och hur detta påverkar hälsa, välbefinnande och produktivitet.

Hur låter rummet?

Frapett Produktion AB arrangerade en serie seminarier kring akustik och inredning, för inbjudna arkitekter och inredare. Artifon föreläste på temat inredningsakustik.

Läs mer här