Malmö Live konserthus

Malmö Live är ett byggnadskomplex bestående av ett konserthus, ett kongresscenter och ett hotell. Artifon anlitades för att projektera alla ljud-, bild- och styrsystem i konserthusdelen. Under premiärhelgen 28-30 augusti 2015 hölls en mängd konserter och evenemang som visade prov på husets fantastiska flexibilitet och möjligheter. Allt från symfoniorkester, hårdrock, jazz, hip-hop, pop, performance mm fyllde huset.

Den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen har ritat den 56000 m2 stora byggnaden som ett kluster av rektangulära block. Kongressdelen innehåller en kongresshall med 1500 platser och flera mötesrum. Konserthusdelen på 17000 m2 innehåller två konsertsalar, repetitionslokaler och administration.
Den stora salen är i grunden en skokartong med två balkonger och är den största konsertsalen i Sverige med sina 1700 platser. Den lilla salen (Kuben) är en flexibel svart låda med cirka 300 platser. Båda lokalerna har motoriserade absorberande spolgardiner för varierbar akustik. I Kuben kan efterklangstiden varieras mellan 1,2 s och 1,6 s och i den stora hallen mellan 1,5 s och 2,2 s i mellanfrekvensområdet. Subjektivt upplevs detta som en stor skillnad.

Stora konsertsalen med absorberande spolgardiner nedhissade.

»Förmodligen är det den fläskigaste hårdrockskonsert jag varit på inomhus. ...Mustasch och konsertsalen är en svårslagen kombination.»
John Palmér Jeppson i Sydsvenskan 30 augusti 2015

Kuben med spolgardiner nedhissade.

»Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Artifon. Det kändes tryggt att ha med Artifons konsulter i projektet med Malmö Live, de har stor kompetens. De är väldigt professionella i sitt arbete. Vi är mycket nöjda med resultatet.»
Jenny Groothuis, projektledare, Malmö stad

System projekterades för ljudförstärkning, ljud- och videoinspelning, kallning och scenlyssning till personalrum, utrop till publikfoajéer, inspicientstyrsystem, videoprojektion, videodistribution, trådlös intercom och informationsskärmar (digital signage). Vi hade förmånen att vara med tidigt i planeringsprocessen. Detta är viktigt eftersom dessa system har stor inverkan på byggnaden och ett lyckat resultat beror på placeringsmöjligheter och rumsakustiska förhållanden . Förfrågningsunderlag utarbetades för offentlig upphandling av installatörer. Det beslutades att dela upp systemen i sju separata avtal för att öka konkurrensen och få de mest kvalificerade entreprenörerna.

Huvudhögtalarna (FOH) i stora konsertsalen sedda från tågvinden. I mitten syns subarrayen överst.

Beräkning av taltydlighet STI i CATT. Medelvärde 0,64. Standardavvikelse 0,03.

Det finns två högtalarsystem i den stora salen - ett huvudsystem och ett surroundsystem. Omfattande beräkningar av huvudsystemet genomfördes i CATT Akustik för att optimera täckning och att uppnå hög tydlighet från högtalarna. Genom noggrann utformning kunde vi uppnå beräknade medelvärdena för taluppfattberhet STI på 0,64 utan gardiner och över 0,70 med gardiner, vilket är ett mycket gott resultat. Kraven i förfrågningsunderlaget sattes lite lägre men med tydligt definierade rumsfall och andel av täckning som var lätt att verifiera med mätningar. Den maximala ljudtrycksnivån sattes till Leq ≥113 dB med en standardavvikelse på högst 1 dB. Denna nivå är tillräcklig för i stort sett alla evenemang inklusive hårdrock. Huvudhögtalarsystemet från d&b består av tre FOH linje arrayer (L / C / R) för parkett och första balkong, en vertikal array av riktade kardioidsubbar, fem front fill, tre arrayfill för den andra balkongens bakre delen, åtta fill för andra balkongen sidor och 13 fill infällda tak för första balkongen runt scenen. Surroundsystemet består av 53 högtalare från EM Acoustics placerade runt väggarna och i taket, alla med individuella förstärkare.

Fler bilder finns här

Artikel i Monitor januari 2016.