Konserthus och kulturhus

Skellefteå kulturhus

Artifon har fått förtroendet att projektera elektroakustik och AV-system för det nya kulturhuset i Skellefteå. Huset kommer bl.a. att innehålla en flerfunktionssal för 1200 åhörare, en black box för Västerbottenteatern och flera mindre publika lokaler.
(Bild: White arkitekter)

Ritz kulturhus i Arvika

Artifon har utfört akustik- och AV-projektering för en större renovering och funktionsanpassning av Ritz kulturhus i Arvika. Multisalen är utrustad med en teleskopgradäng och en balkong, totalt ca 300 platser, och är anpassad för att fungerar för konserter, teater, kongress etc.
En jazzscen finns i bottenplanet.

Agora kulturhus i Linköping

Artifon anlitades för AV-projektering och rumsakustik i Agoras delbara Black box. AV-anläggningen innehöll både ljud, bild, styr samt kallning- och skvallersystem till bl.a. loger.
AV-projekteringen resulterade i ett förfrågningsunderlag för offentlig upphandling och slutligen besiktning av anläggningen
(Bild: White arkitekter)

Kulturhus Blå Stället, Angered Göteborg

Projektering av renovering och ombyggnad av kulturhus med utställningshall, kafé med scen, bibliotek, teater samt lokaler för musikskola.

Malmö Live konserthus

Malmö Live är ett byggnadskomplex bestående av ett konserthus, ett kongresscenter och ett hotell. Artifon anlitades för att projektera alla ljud-, bild- och styrsystem i konserthusdelen. Konserthusdelen innehåller två konsertsalar, repetitionslokaler och administration. Den stora salen är med sina 1700 platser den största konsertsalen i Sverige. Den lilla salen (Kuben) är en flexibel svart låda med cirka 300 platser. Båda lokalerna har motoriserade absorberande spolgardiner för varierbar akustik. Artifon projekterade system för ljudförstärkning, ljud- och videoinspelning, kallning och scenlyssning till personalrum, utrop till publikfoajéer, inspicientstyrsystem, videoprojektion, videodistribution, trådlös intercom och informationsskärmar (digital signage).
Läs mer...

Göteborgs konserthus

Teamet Artifon + Müller-BBM har i hård internationell konkurrens blivit tilldelade det prestigefyllda uppdraget som akustikkonsulter för renovering, förbättring och tillbyggnad av Göteborgs konserthus. Uppdraget är en stor utmaning och består bla i utredning av akustiska förbättringar i konsertsalen och foajén samt en förstudie av en tillbyggnad för musikundervisning. Förstudien är avslutat och nu pågår detaljprojektering.

Läs konferensbidrag om vår inledande analys presenterat på Auditorium Acoustics i Paris 2015.

Eric Ericsonhallen i Stockholm

Sedan 2009 driver Eric Ericson International Choral Center sin verksamhet med huvudsakligen körkonserter, men även annan musik och uthyrning av lokalen till företagsevent och privata sammankomster. Lokalen som är inrymd i f.d. Skeppsholmskyrkan hade mycket lång efterklangstid på ca 4 s och fokuseringsproblem från den stora kupolen som gjorde att salen inte fungerade akustiskt till alla ändamål.

Artifon anlitades som akustiker, arkitekter och projektledare för att utreda och projektera förbättringsåtgärder. Två typer av åtgärder togs fram: en transparent höj- och sänkbar takreflektor i kupolen och kraftigt ljudabsorberande draperier framför väggarna. Åtgärderna medför att akustiken kan varieras och att störande fokuseringar från kupolen undviks.

Att huset är ett statligt byggnadsminne medförde stora utmaningar vad gäller påverkan på rummet, infästningar mm. En specialvinsch monterades i taklanterninen höst upp i kupolen som hissar takreflektorn med åtta (osynliga) vajrar. Inga synliga infästningar finns i kupolen. Alla reflektorer är transparenta och hänger i tunna cirkulära rör vilket gör att hela konstruktionen gör ett lätt och elegant intryck och inte skymmer rymdupplevelsen.

NorrlandsOperans konsertsal

Artifon anlitades för att utreda förbättringsmöjligheter för konsertsalen. Med hjälp av enkätundersökningar, mätningar och omfattande prover med orkestern visades att betydande förbättringar av både podieakustiken och akustiken i salen kunde åstadkommas.

De Geerhallen, Norrköping

Artifon anlitades av Norrköpings symfoniorkester för att sänka de höga ljudnivåerna och förbättra medhörningen mellan musikerna på podiet. Projekteringen föregicks av utbildningar och omfattande behovsanalyser. Enkätundersökningar utfördes med orkestern vid konserter med samma program i De Geerhallen, Stockholms Konserthus, Berwaldhallen och Motala Folkets Hus. Efter analys av resultaten planerades fullskaleprov av åtgärder som genomfördes under en vecka med hela orkestern i de Geerhallen. Under provveckan genomfördes enkätbedömningar, mätningar och binaurala inspelningar på musiker och i salen av 14 olika uppställningar/åtgärder. Varje provdag avslutades med gruppdiskussioner och gemensam redovisning med orkestern.

Efter sammanställning och analys av det omfattande materialet föreslogs åtgärder som projekterades i detalj. Bl.a förändrades takreflektorna antal, placeringar och vinklingar, absorberande textiler tillfördes, placering av orkestern förändrades, nya utvinklade golvreflektorer på sidorna designades, ljuddämpande skärmar mellan viola och bleck, reflektorer bakom hornister och pukist. Tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag togs fram.

Som ett led i vår ambition att hela tiden lära oss mer gjordes en djupgående analys av insamlad data som presenterades och publicerades på International Symposium on Room Acoustics i Sevilla 2007.