Kontor och konferensrum

Krisledningscentral och mötesrum, Göteborgs stad

Artifon anlitades för AV-projektering av ny krisledningscentral samt lokalanpassning inom Kv. Högvakten innefattande Wenngrenska huset, Strömska huset, Stadshuset och Börsen. Projekteringen omfattade ett stort antal mötesrum för Göteborgs stad.

Rådhuset, Göteborg stad

I mars 2014 stod ombyggnaden av Göteborgs rådhus klar. Rådhuset som är ett byggnadsminne och vars äldsta delar är från 1600-talet, har genomgått en varsam förvandling och anpassning för sin nya användning som stadshus. Huset innehåller bl.a. kommunstyrelsesal, parti- och konferensrum. Den gamla delen är från 1672 och ritad av Nikodemus Tessin d ä. Huset har byggts om och till flera gånger. Den mest kända och omtalade delen av huset är Erik Gunnar Asplunds tillbyggnad från 1937 som är ett exempel på funktionalism med internationell ryktbarhet. Artifon projekterade de för den dagliga driften så viktiga AV-anläggningarna.