Kyrkor

Kristine kyrka, Jönköping

Artifon anlitades för att projektera ny högtalaranläggning i Kristine kyrka. Projekteringen resulterande i ett förfrågningsunderlag för upphandling.
Kyrkan är uppkallad efter Drottning Kristina som var regent när kyrkan byggdes och invigdes år 1673. Kyrkan har en orgel i tysk barockstil, stämd i kammarton.

Sankta Maria kyrka, Helsingborg

Mariakyrkan är Helsingborgs äldsta kyrka och uppfördes på 1100-talet i romansk stil. På 1400-talet ersattes denna av en treskeppig gotisk tegelkyrka, men sandstensblock från den äldre kyrkan finns delvis kvar. Artifon anlitades för projektering av ny ljud- och bildanläggning. Att få till bra och tydligt ljud anpassat till dagens användning var en stor utmaning.

S:t Nicolai, S:t Sigfrids och S:ta Maria kyrkor, Lidköping

AV-projektering av ett för kyrkorna gemensamt förfrågningsunderlag. Besiktningar av färdiga anläggningar.

Söderledskyrkan, Farsta

Söderledskyrkan i rött tegel invigdes 1960 och är en nutida klassiker. Artifon anlitades för att projektera en ny högkvalitatativ ljudanläggning för tal och musik.

Växjö Domkyrka

Artifon anlitades för ta fram förfrågningsunderlag för ny ljud- och bildanläggning. Ny högtalaranläggningen predikterades och optimerades i akustisk 3D-modell i beräkningsprogrammet CATT, för att säkra tydligt ljud i det klangfulla kyrkorummet.

Livereds kapell, Kållered, Göteborg

Artifon utförde projektering av akustik och AV-system för denna ceremonibyggnad i Kållered. Huset används för begravningsceremonier för flera olika religioner och är därför flexibel i sin möblering och användning. Utmaningen var att skapa en harmonisk rumsakustik som kan förändras och anpassas efter de olika behoven. Akustiken kan varieras med absorberande spolgardiner som sitter visuellt dolda bakom en akustiskt transparent väv av fanerlattor. För att säkra denna ovanliga lösning gjordes mätningar av akustisk transmission på en provvägg och beräkningar i programmet CATT.

Visby Domkyrka

Artifon har för Visby domkyrka projekterat och besiktigat nya ljudanläggningar med höga krav på taluppfattbarhet. I Visby blev lösningen elektroniskt riktbara högtalare, vilka möjliggjorde tydligt ljud trots att efterklangstiden i kyrkan är mycket lång.

»Jag är mycket nöjd. Nu har vi äntligen fått mycket bra ljud i kyrkan, utan rundgång.»
Fastighetschef Mats Ahlkvist

Lunds Domkyrka

Artifon har för Lunds Domkyrka projekterat och besiktigat ny ljudanläggning med höga krav på taluppfattbarhet. Lösningen med noggrannt injusterade elektroniskt riktbara högtalare möjliggjorde tydligt ljud trots lång efterklangstid.