Inspelningsstudios och övningsrum

Recordia

Nybyggnationen av Skandinaviens största privatägda inspelningsstudio Recordia i Varberg.
Projekteringen av de ca 500 m2 stora fristående studiolokalerna pågår för fullt, med bl.a. ett större inspelningsrum för symfoniorkester och ett kontrollrum i världsklass.

Studio för Tamiami Records AB

Akustik- och AV-projektering av musikstudio tillhörande musiker Oscar Wallblom. Oscar är bl.a. basist i Håkan Hellströms kompband, tidigare medlem i banden Augustifamiljen och Hästpojken. Driver även Tamiami Records AB. Studion består av en fristående nybyggnad om ca 300 m2.

Old Barn Drum Studio, Hörby

Inspelningsstudio Old Barn Drum Studio ligger på den skånska landbygden, strax utanför Hörby. Vagnskjulet byggdes om till professionell inspelningsstudio. Ett flexibelt inspelningsrummet för olika musikstil och instrument ställer höga krav på rumsakustiken. Varibel akustik med noggrant avvägd absorptionsmängd och för rummet specialanpassad diffusor, blev lösningen. Kontrollrummmets akustik är designad för stereolyssning.

»Jag ställde höga krav på akustiken i inspelningsrummet då många studios jag spelat i varit alldeles för dämpade. Rumsklangen lägger vi på efteråt, fick jag ofta höra. Men ett dämpat rum går knappt att spela trummor i. Man får ingen klang tillbaka och därmed slår man hårdare och spelet blir stelt vilket påverkar inspelningen. Trummor har stor dynamik och brett frekvensregister och rummet svarar jämnt, inga frekvenser sticker ut på något håll. Världsklass!»
Anders Köllerfors, ägare Old Barn Drum Studio

Rockverkstan och Rockverket, Göteborg

Lindholmens gamla varvslokaler i Göteborg byggdes om till replokaler för ABF. Rockverket ligger granne med Rockverkstan och tillsammans har ABF nu 52 replokaler samt inspelningsstudio samlat på Lindholmen. Detta gör att Rockverket och Rockverkstan tillsammans bildar Sveriges största "replokalscentrum" där fler än 130 rockband repar.

Loud Noise Music 33, Jönköping

Studio Loud Noise Music 33 ligger i en industrilokal strax utanför Jönköping. Verksamheten i bredvid liggande lokal har hög bullernivå och därför krävdes hög ljudisolering in mot studion. Både stomljuds- och luftljudisoleringen löstes med "rum i rummet-lösning" med bl.a. ett tungt flytande golv. Rumsakustiken i inspelningsrummet är varierbar med hjälp av kraftig textil. För att uppnå maximal förändring i klang med och utan textil, parkeras textilen i ett reflekterande utrymme när den inte nyttjas.

»Att ta in en extern akustikkonsult har gjort att kvaliteten på studiolokalen har höjts betydligt. Det har varit en trygghet att kunna hålla regelbunden kontakt, det uppstår en hel del frågor när man bygger studio. Studion har blivit bättre än vad jag ursprungligen räknat med.»
Johannes Häger, ägare Loud Noise Music