Skolor och utbildningslokaler

Arvikas nya högstadieskole

Artifon projekterade akustik och AV-teknik för Arvikas nya högstadieskola, ett projekt där målet var att klara miljöklass silver. Förutom miljöklassningen satsades det även på rumsakustiken i skolans lokaler för att främja en god studie- och arbetsmiljö, något som ligger varmt om hjärtat hos oss på Artifon.

Mälardalens universitet, Eskilstuna

MDU (MDH) finns på båda sidor om Mälaren med campus i bla. Eskilstuna och Västerås. I Eskilstuna satsar man nu på byggandet av ett helt nytt Campus som planeras stå klart våren 2020.
I detta projekt har Artifon haft uppdraget att projektera AV-teknik.
Det nya campus Eskilstuna, som är en gemensam ambition mellan MDU och Eskilstuna Kommun, är ritat av danska arkitektkontoret 3XN och kommer bl.a. att innehålla 5 st större hörsalar och bibliotek förutom en stor mängd undervisningslokaler och grupprum.

Kungliga musikhögskolan, Stockholm

Nybyggnad för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Artifon ansvarade för detaljprojektering och utarbetande av förfrågningshandlingar för ljudförstärkningsanläggningar till Kungasalen (stora konsertsalen), Lilla salen (black box) och Nathan Milsteinsalen (kammarmusik).

Musikhögskolan Ingesund, Arvika

Artifon anlitades som akustiker vid upprustning, om- och tillbyggnaden av anrika Ingesunds musikhögskola utanför Arvika. Arbetet omfattade allt från tidiga förstudier med behovsanalys med brukaren till detaljritningar på akustiklösningar och mätningar under byggtiden. Projektet innehöll upprustning av ca 75 undervisningsrum och övningsrum, upprustning och ombyggnad av konsertsalen, ny tillbyggnad med studior, kontrollrum och redigeringsrum, ny entré och foajé för konsertsalen mm. Läs mer...

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Ombyggnad och upprustning som också innebär att gamla A- och V-sektionen byggs ihop för ökad samverkan mellan institutionerna. De akustiska utmaningarna bestod i att hantera flexibilitet och stora öppna ytor, samtidigt som de konventionella kraven skulle uppnås.

Aulan på Fässbergsgymnasiet, Mölndal

Artifon projekterade akustik och AV-teknik inför en omfattande renovering och ombyggnation. Aula försågs god akustik och med förstklassig AV-utrustning.

LUX Lunds Universitet

LUX är Lunds Universitets nya humanist- och teologcentrum. Artifon anlitades som konsulter för AV-systemen. Vi arbetade 2012-2014 med alla skeden från programskede till slutbesiktningar av de färdiga anläggningarna.

Kronoborgs utbildningscenter, Ringhals

Akustikprojektering av 7000 m2 kontor- och utbildningslokaler vid Ringhals kärnkraftverk, Varberg. Uppdragsgivare var totalentreprenören Serneke.