Folkteatern, Göteborg

Om- och nybyggnation

Artifon har projekterat akustik samt nya anläggningar för kallning, skvaller, talat larm, intercom, ljudförstärkning, ljudinspelning och inspicientstyrning.

Teatern har genomgått en fullständig förändring för att bli en modern teater, anpassad efter dagens behov av flexibla lösningar. Stora salongen är nu en flexibel black-box med en stor teleskopgradäng. Förutom vanlig tittskåpsteater kan bl.a. gatuteater och mitt-emot-teater riggas. Dessutom kan scenhuset innanför järnridån användas som en liten scen. Foajén har byggts om och en ny, mindre black-boxscen har byggts till.

»Vårt samarbete har fungerat väldigt bra. Vi är otroligt nöjda med Artifons insats. Det har varit lysande, helt enkelt! Med sin egen scenbakgrund har konsulterna tillfört värdefull kunskap. Vi hade inte klarat det här projektet utan samarbetet med Artifon.»
Teknisk chef, Bertil Klevner

Stora scenen riggad för gatuteater. I fonden den hopskjutna teleskopgradängen. De stora plåtboxarna i taket är scenografi.

Rumsakustiken i salongerna planerades för att uppnå utmärkt artistrespons, bärighet och tydlighet. I utgångsläget är akustiken optimerad för tal utan förstärkning och med system för källorienterad ljudförstärkning. Vid behov kan akustiken dämpas med draperier. I tak och på väggar har ”akustiklådor” med olika innehåll monterats. Det är enkelt att byta innehåll eller att ta ner lådorna vid eventuellt andra behov i framtiden.

Ljudisoleringen krävde en del speciallösningar, bl.a. åtgärdades den befintliga järnridån så att man kan ”duka” på ena sidan scenen i stora salongen – samtidigt som repetitioner pågår på den andra sidan. Rökluckorna i fasad och tak läckte in störande trafikbuller. Med nya rökgasfläktar, ljuddämpare och få ljudtäta luckor i taket har trafikbullerproblemet eliminerats.

Foajén. Notera det perforerade gipstaket med infällda högtalare.

Ventilationsbuller var tidigare ett problem i flera utrymmen i huset. Då projektets budget inte tillät utbyte av befintliga fläktaggregat, så har kanalerna kompletterats med ljudfällor. Teatern kan nu också styra flödet i stora salongen, en bra lösning om budgeten är begränsad.

Kabelnätet för ljud, bild och styr är helt nytt och innehåller även fiberförbindelser för att vara framtidssäkrat.

Inspicientstyrsystemet är för direkt allmänteknisk styrning i realtid och programmerbar föreställningsstyrning i sekvens. Systemet styr bland annat ljus, ljud, video, signalboxar (visuell signalering, kvittering, cue-nummer, relä), ventilation och kraftmatning. Styrningen sker från en mobil inspicientpult samt från en mobil pekskärmsdator. För fjärrstyrning av andra datorer från olika platser används dessutom en KVM-server.

Ljuddistributionsanläggningen har flera funktioner: Kallning av personal, utrop till publik, skvallerljud från scenerna till personal (via högtalare och centralantenn), talat utrymningslarm till publika delar. Lösningen är baserad på systemet Bosch Praesidio.

Intercomanläggningen är en helt trådlös anläggning med full duplex och sex samtalsgrupper. DECT-systemet från Ascom medger även tvåpartsamtal och täcker hela teatern. Vid brandlarm sänds textmeddelande.

Ljudanläggningarna omfattar system för ljudförstärkning och ljuduppspelning på stora scenen, nya scenen och i foajé, hörhjälp för hörselnedsatta, syntolkning för synskadade samt ljudinspelning och redigering. Vid gatuteater och mitt-emot-teater är det mycket svårt att klara sig utan förstärkning. För att få bra uppfattbarhet och korrekt riktningsuppfattning krävs då en fördröjningsmatris. Fördröjningsmatrisen styrs automatiskt av små positioneringssändare som bärs av skådespelarna.