Teater och opera

Nationalteatern i Oslo

Artifon tilldelades, i hård internationell konkurrens, uppdraget som konsult för elektroakustik då Norges främsta teater ska totalrenoveras. Uppdraget består bl.a. i att projektera högtalarsystemen för att förbättra taluppfattbarheten som är ett av de största problemen i teatern. Målet är att tal skall uppfattas tydligt på alla platser och låta helt naturligt och oförstärkt. Program- och systemskedet är avklarat.

Kungliga operan i Stockholm

Artifon AB i samarbete med tyska Müller-BBM och Gärdhagen Akustik AB har fått det prestigefyllda uppdraget som akustiker för den genomgripande renoveringen och ombyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm (kallat "Ny Opera i Operan"). Artifon är ansvarig kontraktspart och förutom det anrika operahuset skall teamet även projektera ett nytt produktionscenter som skall vara gemensamt för Operan och Dramaten med repetitionslokaler, verkstäder mm. Programskedet är avslutat.

Operahuset i Oslo

Det största kulturbygget i Norden, Norges nya operahus i Oslo, invigdes våren 2008 efter många års arbete. Resultatet är en fantastisk byggnad, tillägnad musiken och konsten. Visionen var att bygga ett operahus i klass med de bästa i världen. Artifon har den unika kompetensen som krävdes, för att skapa de ljud- och styrsystem som uppfyllde visionen.

Det är mycket som ska klaffa på en opera, både på och bakom scenen. För det krävs avancerad teknik. Även på en traditionell opera krävs teknik för att skapa den rätta illusionen, för att få fram det där magiska som går rakt in i hjärtat. För operan i Oslo har Artifon projekterat både ljud-, bild- och inspicientanläggningar (styrsystem) – teknik som är avgörande för att kunna skapa föreställningar i världsklass.

Vår detaljerade projektering och vårt rigorösa uppföljningsarbete under byggtiden har resulterat i flera unika och toppmoderna lösningar. Det bidrar starkt till att göra operan i Oslo till ett av Europas mest avancerade operahus.

»Artifons insats har varit helt ovärderlig för det fantastiska resultat vi ser på operan idag. Artifon bidrog starkt till att vi nu har ett av världens mest avancerade och toppmoderna teaterljudsystem.»
Nicolai Nishino-Ekeberg, chef för ljud- och bildavdelningen

Folkteatern, Göteborg

Om- och nybyggnation

Artifon har projekterat akustik samt nya anläggningar för kallning, skvaller, talat larm, intercom, ljudförstärkning, ljudinspelning och inspicientstyrning.

Teatern har genomgått en fullständig förändring för att bli en modern teater, anpassad efter dagens behov av flexibla lösningar. Stora salongen är nu en flexibel black-box med en stor teleskopgradäng. Förutom vanlig tittskåpsteater kan bl.a. gatuteater och mitt-emot-teater riggas. Dessutom kan scenhuset innanför järnridån användas som en liten scen. Foajén har byggts om och en ny, mindre black-boxscen har byggts till. Läs mer...

Kungliga Operan i Stockholm

Ny korsal
Artifons djupa förankring i musiken var en förutsättning när operans krav på "akustik i världsklass" skulle uppnås i den nya korsalen. Egen erfarenhet från operakörer var ovärderlig både vid samarbetet med kören och vid den akustiska utformningen. Tillsammans med operakören gjordes en grundlig behovsanalys. Subjektiva prov genomfördes med samtidiga mätningar och binaurala inspelningar. Under projekteringen användes programmet beräkningsprogrammet CATT Acoustics för att optimera de akustiska lösningarna. Rumsakustiken regleras med hjälp av absorberande textil på spolgardin, som kan enkelt ställas med en knapptryckning. Fem lägen för textilierna justerades in, i samarbete med kören. En specialgjord reflektor gör att de bakre sångarna bättre hör dem som sitter framför. Läs mer...

Kallning och intercom
Artifon anlitades för projektering av ny anläggning för kallning av personal och artister samt en ny
Intercomanläggning för kommunikation mellan teknisk personal. Dessa system är mycket viktiga i den dagliga driften och under föreställningar. Projekteringen utmynnade i ett fullständigt förfrågningsunderlag för offentlig upphandling.

Göteborgs stadsteater

När Göteborgs stadsteater moderniserades, ansvarade Artifons Alf Berntson för projektering av ny ljud- och inspicientanläggning. Anläggningen är bland de modernaste i Europa. Senare har Artifon även fortsatt anlitats av Stadsteatern och projekterat bl a en ny källarscen, ombyggnad av foajéscenen, ny ljudanläggning för Studion (Lilla salongen), nya högtalare och mixer för Stora scenen, förstudie av ny flexibel black box samt informationssystem med digitala skärmar (Digital Signage).

»Alf är kunnig, ambitiös och ödmjuk. Han är mycket idérik och förstår vad jag vill ha. Alf förstår teknikens möjligheter och kan översätta detta till förfrågningsunderlag för offert. Det har möjliggjort att vi har fått den utrustning och akustik vi har önskat.»
Föreställningsteknisk chef, Göran Henning

Backa Teater, Göteborg

Backa Teater hör till Stadsteatern i Göteborg, med uppdrag att spela teater för barn och unga. I de tidigare verkstadslokalerna på Linholmen spelas numera teater i en större salong och en mindre replokal. Under sommaren 2011 byggdes stora salongen om för att förbättra akustiken. Vi arbetade senare även med ombyggnad av foajén och kaféet. Artifon fick då förtroendet att ansvara för såväl av akustikfrågor, som ljus och inredning i projekteringen.

Salongen är en 750 m2 flexibel black box. Rumsakustiken har varit ett problem från öppningen av denna flexibla black box. Förutom att förbättra ljudmiljön, var viktiga förutsättningar i projekteringen att behålla black-boxens flexibilitet och hålla en hög estetisk nivå på förslaget. Läs mer

Stockholms Stadsteater

Artifon har tagit fram förfrågningsunderlag för offentlig upphandling av ramavtal för inköp av ljud- och ljusutrustning.

Kungliga Dramatiska Teatern

Artifon har tagit fram förfrågningsunderlag för offentlig upphandling av ramavtal för inköp av ljudutrustning.

Frilagret, Göteborg

Bottenvåningen i Lagerhuset har byggts om för att rymma Frilagret som ingår i Göteborgs Stads kulturförvaltning och drivs av enheten Ung Kultur. En liten teaterlokal, barscen, loge och administrativa lokaler finns att tillgå för alla mellan 13 och 30 år. Artifon har projekterat akustik, ljud-, bild- och scenljusanläggningar samt scenteknik.

Christinateatern i Kristineham

Christinateatern, som är Kristinehamns scen för talteater, musikal, dans performance och musik behövde rustas upp. Salong och scenhus byggdes om och förbättrades och byggnaden i allmänhet renoveras. Artifon ansvarade för akustikfrågorna i projektet samt med att ta fram ett kalkylerbart underlag. Bilden visar vår akustiska 3D-modell som användes för att prediktera akustiken inför ombyggnationen.

Vallentuna teater

Projektering nya ljud-, bild, och styrsystem för teatern. Teatern används nu för teater, konserter och föreläsningar. Artifon projekterade och ansvarade för den offentliga upphandlingen.

Borås Stadsteater

Artifon anlitades för akustik och AV-projektering för ombyggnation av stora scenen.

Arbetet omfattade bla behovsanalys med teaterns personal, ljudisolering internt mot gamla huset, trafikbullerisolering samt rumsakustiska beräkningar.

Även AV-system projekterades så som källorienterad ljudförstärkning, komplettering av Intercom, scenbildsystem, inspicientstyrsystem, nytt kabelnätverk mm.

Artifon projekterade även en ny kallnings- och scenlyssningsanläggning för hela teaterhuset.