Ny korsal på Kungliga Operan i Stockholm

- akustik i världsklass

Artifon omvandlade upplevelser till tekniska krav och säkrade ypperlig akustik på Kungliga operan: Teknik och musik i skön förening.

Att konsulterna på Artifon har djup egen förankring i musiken var en förutsättning när operakören på Kungliga operan äntligen skulle få en ny korsal, anpassad efter sångarnas behov. Erfarenhet som körsångare och som korist i operauppsättningar var mycket värdefullt.

Tillsammans med operakören gjordes en grundlig behovsanalys för att få rätt programkrav. Subjektiva prov gjordes i tre olika lokaler, dessutom mätningar och binaurala inspelningar (med myggmikrofoner i öronen på fyra sångare) under dessa prov. Resultatet från denna behovsanalys resulterade i krav på varierbar efterklangstid, placering av kören, volym, taltydlighet från kormästaren med mera.

»Alf är genom sitt personliga engagemang lätt att samarbeta med. Han har haft bra och givande dialoger med våra professionella operasångare och ljudexperter.»
Kurt Blomquist, teknisk chef Kungliga Operan

I förgrunden: Christina Hörnell, kormästare Operan.

– Vårt arbetssätt på Artifon handlar alltid om att lyssna. Dels på kunden för att göra en grundlig behovsanalys. Dels på akustiken, poängterar Artifons vd Alf Berntson. Under projekteringen använde sig Artifon av programmet CATT som verktyg, där beräkningar och auraliseringar kunde göras. Genom auralisering kan man ”lyssna” i rummet med hjälp av datorsimuleringar. Artifon använder då specialinspelningar som är helt ekofria (för detta projekt användes bland annat inspelningar av Håkan Hagegård och Berit Lindholm) för att exempelvis kunna optimera vinklingar av väggelementen.

– Vi använder oss av avancerad teknik. Men då är det viktigt att ha den grundliga erfarenhet som vi har, för att kunna förstå de begränsningar som simuleringarna har, säger Alf Berntson. Väggelement och takplattor är standardmoduler som enkelt kan justeras vid behov. En specialgjord konisk reflektor gör att de bakre sångarna hör de som sitter framför bättre. Annars brukar det vara särskilt svårt att höra dem som sitter längst fram i mitten.