Synchresis

Synchresis är det begrepp som filmljudsteoretikern Michel Chion skapade för att beskriva det audiovisuella, perceptuella tillstånd som uppstår när hjärnan inte längre bearbetar intrycken från syn och hörsel separat, utan som en helhet.
När detta händer, kan vi också bearbeta ett större flöde av information.
Vi tycker att det är ett begrepp som beskriver vår filosofi inom AV-teknik och akustik. Att sudda ut gränserna mellan vad vi hör och vad vi ser. Att låta informationen flöda fritt.
Som en helhet.

När ljud blir konst

Kvalitet är honnörsord hos Artifon – ett konsultföretag inom akustik och AV-teknik.

Vår specialitet är hus för musik och tal. Flera av oss är både akustiker och musiker; en unik kombination av kunskap som vi tar med oss i alla våra projekt. Vi erbjuder dig rådgivning från första formuleringen av din vision, till sista kontrollen av resultatet.

Artifon är en helhetslösning för dig som vill att ljud ska låta som det ska.

Nyheter

Tre dimensioner Karlberg

Vill du stifta närmare bekantskap med Jonas Karlberg på Artifon – och lära dig mer om hans arbete inom akustik och vilka möjligheter som immersive 3D-ljud kan ge ditt projekt? Då ska du komma till Monitor Roadshow på Svenska mässan i Göteborg den 22 oktober klockan 14:30 och lyssna på seminariet
Läs mer här -->
(okt 2019)

International Symposium on Room Acoustics

Johan och Leevi från Artifon deltog på den internationella konferensen ISRA (International Symposium on Room Acoustics) i Amsterdam den 15-17 september. Många intressanta föreläsningar och posters. Dessutom med förmånen att få besöka och gå på konsert i Concertgebouw.
(sept 2019)

Artifon vinner uppdrag för Nationalteatern i Oslo

Artifon har i hård internationell konkurrens blivit tilldelat uppdraget som konsult för elektroakustik då Norges främsta teater ska totalrenoveras. Uppdraget består bl.a. i att projektera systemen för att förbättra taluppfattbarheten som är ett av de största problemen i teatern. Målet är att tal skall uppfattas tydligt på alla platser och låta helt naturligt och oförstärkt.
— Vi är väldigt stolta att vi fått ytterligare ett prestigeprojekt inom hus för scenkonst. Att vi har många referensprojekt inom ombyggnader av teatrar var ett starkt bidrag till att vi värderades högst i kvalitet och erfarenhet vid utvärderingen, säger Alf Berntson, VD på Artifon och ansvarig för projektet.
Nationalteatern öppnade 1899 och är samtida med Kungliga Operan i Stockholm (där Artifon också är engagerade i renoveringen) som invigdes året före. Förutom förbättring av taltydligheten så ingår alla övriga ljudsystem som kan tänkas i en modern teater.
(aug 2019)