Musikhögskolan Ingesund

Artifon anlitades som akustiker när anrika Ingesunds musikhögskola utanför Arvika, skulle rustas upp, genom om- och tillbyggnader. Artifons arbete, som pågick från januari 2012 till april 2014, innebar att hantera krav och lösningar avseende rumsakustik, luft- och stegljudsisolering, installationsbuller och trafikbuller.

Artifons insats omfattade allt från tidiga förstudier med behovsanalys tillsammans med musikhögskolans representanter, till detaljritningar på akustiklösningar samt mätningar under byggtiden. Uppdraget fick Artifon av Arvika Fastighets AB och i senare skeden via entreprenören Peab.

Konsertsalen (Aulan) utan lösa stolar för maximal podiestorlek.

Den vackra aulan/konsertsalen som ligger i en byggnad från 1930-talet behövde rustas upp och akustiken behövde förbättras för både akustisk och elförstärkt musik. Även kammarmusiksalen, alla undervisningslokaler och övningsrum inrymda i 1970-talsbyggnaden var i behov av renovering och akustiska åtgärder. Utöver detta, skulle en ny entré/foajé för konsertsalen byggas samt en helt ny studiobyggnad med flera inspelningsrum och kontrollrum.

Akustisk 3D-modell av konsertsalen i programmet CATT.

För att bygga om konsertsalen krävdes akustiska åtgärder som också passade in i den anrika miljön. Ändå skulle de ge stor akustisk effekt och inverkan på ljudmiljön. De analyser som Artifon gjorde omfattade bland annat mätningar av impulssvar och beräkningar i programmet CATT. Artifon kunde presentera en rad smidiga lösningar med konsertsalens utseende i beaktande: Motordrivna spolgardiner längs väggarna ger möjlighet att anpassa rummet till både akustisk och högtalarförstärkt musik. Reflektorer på väggar och i taket kring podiet för ut ljudet i salongen på ett bättre sätt. Publikgradängens lutning och höjd ändrades för att förbättra balansen, direktljud, siktlinjer och ge fler omslutande reflexer för bättre rymdkänsla i klangen för publiken. När byggnationen var färdig, kunde konstateras att akustiken förbättrats, både mätbart och upplevelsemässigt. Spolgardinerna, med sin kraftiga textil, gav en stor skillnad i efterklangstid och upplevelsen från musikerna vara att de nu kände att musiken nådde ut i publiken, att de kunde ”spela på rummet”.

»Artifons lyhördhet för våra önskemål, i kombination med deras stora kunnande, gav oss på Musikhögskolan Ingesund en fantastiskt väl fungerande konsertlokal. Musiker från olika genrer är lyriska och publiken stortrivs!»
Magnus Ericsson, professor i violin, Musikhögskolan Ingesund

»Aulan går nästan inte att känna igen. Akustiken är rent magisk. Man kan ställa in den utifrån olika genrer och olika storlekar. Alla är otroligt glada och nöjda över den här förändringen. »
Carina Hauge-Rouass, prefekt på Musikhögskolan Ingesund

Diffusorer och absorbenter i kontrollrummet för ljudinspelning.